Post Tagged with: "pranav mukherjee"

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आय अंग क्षेत्र केरऽ देवघर आरू भागलपुर म॑, विक्रमशिला आरू बौंसी स्थित गुरूधाम भी जैतै

भागलपुर : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आय साँझ भागलपुर (कहलगाँव) पहुँची रहलऽ छै । भागलपुर पहुँचै के क्रम मं॑  हुनकऽ कार्यक्रम मं॑ विक्रमशिला, बौंसी स्थित गुरूधाम आरू देवघर केरऽ भ्रमण भी शामिल छै ।  २ अप्रैल क॑ हुनी विक्रमशिला म॑ रात्रि विश्राम करी क॑ ३ अप्रैल क॑ हुनी विक्रमशिला म॑ एगो जनसभा क॑ भी संबोधित करतै । एकरऽ पहनै राष्ट्रपति प्रणब..[Read More…]

error: Content is protected !!