Post Tagged with: "Mumbai"

नीतीश कुमार

कैंसर केरऽ इलाज लेली मुंबई गेला प॑ निवेश आयुक्त करतै व्यवस्था , किडनी आरू लीवर के इलाज लेली नै जाय ल॑ होतै बाहर

पटना : बिहार केरऽ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न॑ कहल॑ छै कि राज्य म॑ स्वास्थ्य केरऽ क्षेत्र म॑ अब॑ दोसरऽ चरण के सुधार शुरू करलऽ जाय रहलऽ छै ।जेकरऽ  तहत सबस॑ बड़ऽ चुनौती मरीजऽ क॑ इलाज लेली मजबूरी म॑ बाहर जाय स॑ रोकै के होतै । जबकि  बिहार केरऽ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बोलल॑ छै कि कैंसर केरऽ इलाज लेली मुंबई[Read More…]

आग सिनेमा केरऽ निर्माण स्थल मुंबई केरऽ मशहूर आर.के. स्टूडियो आग स॑ जली क॑ खाक

आग सिनेमा केरऽ निर्माण स्थल मुंबई केरऽ मशहूर आर.के. स्टूडियो आग स॑ जली क॑ खाक

मुंबई : आग सिनेमा केरऽ निर्माण स्थल मुंबई केरऽ मशहूर आर.के. स्टूडियो आग स॑ जली क॑ खाक होय गेलऽ छै । आर.के. स्टूडियो मुंबई केरऽ चेंबूर इलाका म॑ छै । भीषण आग लगला स॑, स्टूडियो जली क॑ पुरा तरह स॑ छारऽ म॑ बदली गेलऽ छै । घटना म॑ केकरो घायल या हताहत होय के खबर नै छै । पर स्टूडियो खंडहर म॑[Read More…]

“Khissa Chando-Bihula-Bishari Ke” : Another Angika Film in Pipe Line

“Khissa Chando-Bihula-Bishari Ke” : Another Angika Film in Pipe Line

Mumbai, April 20, 2007: “Khissa Chando Bihula Bishari Ke” would be the next film, which is in the foray for screening shortly on Indian silver screen after “Khagaria Vali Bhouji”. According to the sources, KCBBK is scheduled to be released on May 04, 2007. It is told that KCBBK is the first ever Angika Film which has been granted a[Read More…]

error: Content is protected !!