Post Tagged with: "Angika Chhat Geet"

Angika Chhat Geet : Singer- Tripti Shakya, Trilok Priyadarshi

Angika Chhat Geet : Singer- Tripti Shakya, Trilok Priyadarshi

Angika Chhat Geet (10 Angika songs) : Singer- Tripti Shakya, Trilok Priyadarshi 1. Aragh ke ailey bahar 2. Chhat je karaiya chhai 3.Chhat maai ke baratiya 4. Chhat maiya ke pujan 5.De do toy darshan 6. He chhat maiya 7.Jaibe hum Ganga ke tir 8.Karo sab Chhat vrata 9.Nadi hum Nahai chhiye 10.Sugga marbo hum tora 11.Ugo ho suraj Deo

by December 10, 2013 Comments are Disabled Angika Cinema, Angika Songs, Angika Video, Art - Culture - Entertainment News