नई दिल्ली।  छठ पूजा म॑ दिल्ली केरऽ ३०० घाटऽ प॑ अन्य भाषा के साथ अंगिका भाषा म॑ भी गीत आरो सूचना प्रसारित करलऽ जैतै । angika_anga_angika_language

ई जानकारी आप पार्टी केरऽ महासचिव मिथिलेश सिंह न॑ अंगिका साहित्यकार सुधीरकुमार प्रोग्रामर क॑ देलकै।

दिल्ली सरकार केरऽ ई फैसला स॑ अंगिका भाषा-भाषी के बीच उत्साह के माहौल छै

ज्ञातव्य छै कि पिछला साल भी छठ पूजा म॑ दिल्ली केरऽ ३०० घाटऽ प॑ अन्य भाषा के साथ अंगिका भाषा म॑ भी गीत आरो सूचना प्रसारित करलऽ गेलऽ छेलै ।

Comments are closed.

error: Content is protected !!