Angika Chhat Geet (10 Angika songs) : Singer- Tripti Shakya, Trilok Priyadarshi

1. Aragh ke ailey bahar
2. Chhat je karaiya chhai
3.Chhat maai ke baratiya
4. Chhat maiya ke pujan
5.De do toy darshan
6. He chhat maiya
7.Jaibe hum Ganga ke tir
8.Karo sab Chhat vrata
9.Nadi hum Nahai chhiye
10.Sugga marbo hum tora
11.Ugo ho suraj Deo

Comments are closed.