जयपुर । सारेगामा लिट्ल चैंप्स विजेता -१७- श्रेयण भट्टाचार्य आरू अंजलि गायकवाड़ न॑ मिली क॑ ट्रॉफी जीती लेन॑ छै ।

little-champs-2017-grand-finale-2017-1
पश्चिम बंगाल केरऽ श्रेयण भट्टाचार्य आरू महाराष्‍ट्र केरऽ अंजलि गायकवाड़ न॑ मिली क॑ ट्रॉफी सँभालकै ।

little-champs-2017-grand-finale-2017-2

ऐसनऽ पहलऽ बार होलऽ छै जब॑ कोनो रिएलिटी शो में दू लोगऽ क॑ विजेता घोषित करलऽ गेलऽ छै ।

little-champs-2017-grand-finale-2017-3

सा रे गा मा पा लि’ल चैंप्‍स क॑ नेहा कक्‍कड़, हिमेश रेशमिया आरू जावेद अली केरऽ अलावा ३० सदस्‍यीय ज्‍यूरी जज करै छै । एकरा आदित्‍य नारायण होस्‍ट करै छै ।

Comments are closed.

error: Content is protected !!